• Konkursy 2023/24

   •  

    II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego „Gigathon”

     

    Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego „Gigathon”

    W konkursie uczniowie będą mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z zakresu informatyki, a przede wszystkim powalczyć o wyjątkowe nagrody. Do wygrania są m.in. konsola Xbox, smartfony,  tablety i wiele innych. 

    Celem Gigathonu jest popularyzacja nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji.

    Konkurs podzielony został na cztery kategorie wiekowe, które różnią się środowiskiem programowania:

    • Klasy 1-3: Minecraft Education
    • Klasy 4-6: Scratch
    • klasy 7-8: języki C++, C# lub Python (do wyboru)
    • szkoła średnia: języki C++, C# lub Python (do wyboru)

    Aby wziąć udział Gigathonie, należy zgłosić się na stronie: www.gigathon.pl i w terminie 6-26 maja 2024 r. rozwiązać quiz online, na podstawie którego do kolejnego etapu zaproszeni zostaną najlepsi uczniowie. 

    Po zapisaniu się, uczniowie otrzymają dostęp do materiałów treningowych, które pomogą przygotować się do konkursu. 
     

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Konkurs „Zdrowie? Ogarniam TO!”

     

    Zapraszamy uczniów kl. 7-8 do udziału w konkursie „Zdrowie? Ogarniam TO!” który jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej Planuję Długie Życie. Konkurs ten organizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

    Tematem Konkursu jest promocja zdrowego stylu życia i jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie organizmu i stan zdrowia.
    „Zdrowa dieta, aktywność fizyczna, unikanie używek to klucze do długiego życia! Pokażcie co należy zrobić, aby właściwie dbać o zdrowie od najmłodszych lat.”

    Wykonanie Zadania Konkursowego polega na przygotowaniu i przekazaniu Organizatorowi Pracy Konkursowej, zgodnej z tematem Konkursu, w jednej ze wskazanych poniżej form:

    • Piosenka z wideoklipem:
     - minimalna długość trwania piosenki: 30 sekund, maksymalna 180 sekund,
     - technika wykonania wideoklipu dowolna: filmowa, animacja lub inna zaproponowana,
     - plik musi zostać zapisany w formacie mp4 i dostarczony drogą elektroniczną;
    • Film:
     - minimalna długość trwania filmu: 30 sekund, maksymalna 300 sekund,
     - plik musi zostać zapisany w formacie mp4 i dostarczony drogą elektroniczną;
    • Komiks:
     - powinien składać się z minimum 16 kadrów/ scenek historii,
     - dla zapewnienia odpowiedniej czytelności Organizator zaleca, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu stosowane było pismo drukowane,
     - technika wykonania komiksu dowolna,
     - plik może zostać dostarczony zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną w formacie pdf.

    Prace konkursowe należy przesłać do 30 kwietnia 2024 r. na adres mailowy Organizatora – promocja@mz.gov.pl, w tytule maila „Konkurs „Zdrowie? Ogarniam TO!”

     

     

    Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Powiatowy konkurs fotograficzny „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”

     

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Wołomińskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Wołominie.

    Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do konkursu za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia.

    Warunki uczestnictwa:

    • Konkurs podzielony jest na cztery kategorie tematyczne – wiosna/lato/jesień/zima;
    • do Konkursu mogą być zaklasyfikowane wyłącznie prace autorskie, wykonane indywidualnie (wyklucza się współautorstwo);
    • tematem fotografii konkursowych jest przyroda Powiatu Wołomińskiego:
     - ożywiona (m. in. dzikie gatunki roślin i zwierząt, naturalne siedliska roślinne, grzyby), ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych form ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, sieć Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu);
     - nieożywiona (m. in. różne formy terenu, cieki naturalne, chmury, skały);
    • nadesłane fotografie należy opisać według wzoru: imię i nazwisko autora, kategoria tematyczna (wiosna/lato/jesień/zima), tytuł zdjęcia oraz wskazać miejsce i datę wykonania zdjęcia;
    • Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w każdej z 4 kategorii tematycznej (wiosna/lato/jesień/zima);
    • fotografie wraz z kartą zgłoszenia Uczestnika (dodatkowo w przypadku osób niepełnoletnich – pisemną zgodą rodziców) należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: zee.wos@powiat-wolominski.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”;
    • zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi, zdjęcia powinny być wykonane w orientacji poziomej.

    Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do 15 października 2024 r.

     

    Nagrodą w Konkursie jest publikacja najwyżej ocenionych zdjęć w kalendarzu Powiatu Wołomińskiego na 2025 r., z oznaczeniem autora (w wersji papierowej i elektronicznej). Zwycięskie zdjęcie zostanie umieszczone na okładce kalendarza, a laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

     

     

    Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu.

    Karta zgłoszenia

    Zgoda opiekuna

 • Galeria zdjęć

   brak danych