• Sprawdzian kl.6

   •  

    Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie sprawdzianu szóstoklasistów.

     

      

    Wyniki sprawdzianu - 2016 r.

     

    24 maja 2016 r. (trzy dni wcześniej niż wcześniej zapowiadano) CKE ogłosiła wstępne wyniki sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej.

    Podobnie, jak w zeszyłym roku, zostały podane w formie procentowej.

      SP7 Gmina Powiat Województwo Kraj
    język polski 69,1% 69,6% 70,5% 73,3% 71%
    Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2016
    matematyka 48,0% 50,3% 55,3% 58,4% 54%
    część I - razem 58,8 % 60,2% 63,1% 66,1% 63%
    część II - język angielski 75,9% 73,9% 74,4% 75,0% 71%

     

          Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu - CKE

     

        Sprawdzian 2016 r. 

     

    Sprawdzian na zakończenie klasy VI w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się w dn. 5 kwietnia 2016 r. i odbywać się będzie zgodnie z zasadmi wprowadzonymi w roku szkolnym 2014/2015 (dokładne informacje poniżej).

    część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

    część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

     

    • 27 maja 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):
     • z całej części I oraz szczegółowe wyniki z języka polskiegi i matematyki;
     • z całej części II czyli z języka obcego.

     

    Poniżej znajdują się wszelkie informacje, które z pewnością przydadzą się szóstoklasistom.

       Sprawdzian 2015 r. 

    Co powinien wiedzieć uczeń szóstej klasy i jego rodzice?

    Od roku szkolnego 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadza nowe zasady dotyczące przeprowadzania sprawdzianów po szkole podstawowej. Będzie składał się z dwóch części:

    • część I - zadania z języka polskiego i matematyki (co ważne, zadania mogą być oparte na tekstach, bądź informacjach dotyczących historii, bądź przyrody),
    • część II - zadania z języka obcego.


    Na część pierwszą Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała 80 minut, natomiast część językowa ma zająć 45 minut. Pomiędzy częściami ma być przerwa.

    Jakie będą zadania?

    Zadania z matematyki i języka polskiego będą miały formę otwartą i zamkniętą (8-12 pytań zamkniętych i 2-4 pytania otwarte). W przypadku języka polskiego wciąż uczniowie będą musieli się zmierzyć z dłuższą wypowiedzią pisemną.
    W części językowej uczniowie będą musieli odpowiedzieć na 35-45 pytań.

    Na stronie internetowej CKE znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianu w 2015 r. Warto tam zajrzeć i obejrzeć filmy przygotowane specjalnie dla szóstoklasistów!

    O sprawdzianie...

    • Sprawdzian jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego. Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w Informatorze o sprawdzianie.
    • Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły, ale sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie, tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Dla uczniów, jego rodziców i nauczycieli - wyniki sprawdzianu są wskaźnikiem poziomu umiejętności uczniów.
    • Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
    • Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu zamieszczana jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
    • Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany arkuszem egzaminacyjnym).

     

     

    Obejrzyj film „Zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi” (na stronie CKE - w zakładce Arkusz i karta)

     

    • 29 maja 2015 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):
     • z całej części I oraz szczegółowe wyniki z języka polskiegi i matematyki;
     • z całej części II czyli z języka obcego.
    • Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (26 czerwca 2015 r.).

     

    Sprawdź się!

    Do 22 marca możecie rozwiązać bezpłatne testy na koniec szkoły podstawowej na portalu egzamer.pl

    Próbny sprawdzian dla uczniów klas VI przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną - 17.12.2014 r.

    Przykładowe arkusze (CKE)

    Próbny sprawdzian z Operonem - język polski i matematyka oraz język angielski - 8. 01.2015 r.


      

    Wyniki sprawdzianu - 2015 r.

     

    29 maja 2015 r. CKE ogłosiła wstępne wyniki sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej (prezentacja).

    Wyniki dotarły również do naszej szkoły. W tym roku zostały podane w formie procentowej.

      SP7 Gmina Powiat Województwo Kraj
    język polski 79,4% 75,6% 75,8% 75,6% 73%
    Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
    matematyka 60,6% 58,1% 61,4% 63,8% 61%
    część I - razem 70,3% 67,1% 68,8% 69,8% 67%
    część II - język angielski 83,6% 81,2% 80,5% 80,4% 78%

     

           Cieszymy się, że średnia liczba punktów zdobytych przez naszych uczniów z języka polskiego i języka angielskiego przewyższa średnią krajową, średnią powiatu, województwa, a także średnią z terenu naszej gminy. Mimo trochę słabszego wyniku z matematyki, który jest zbliżony do średniej krajowej, łączna liczba punktów za I część sprawdzianu także jest wyższa.

     


       Wyniki sprawdzianu - 2014 r.

    30 maja 2014 r. ogłoszone zostały wyniki sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Cieszymy się, że średnia liczba punktów zdobytych przez naszych uczniów przewyższa średnią krajową, średnią powiatu, a także średnią z terenu naszej gminy.

    Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 26,47 pkt. na 40 pkt. możliwych do zdobycia. 

    Średnia dla gminy Wołomin – 25,41 pkt.

    Średnia dla powiatu wołomińskiego – 26,12 pkt. 

    Średnia dla kraju – 25,82 pkt.  

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych