• Erasmus+

   •  

     

    ACC –STEAM

    ART CREATIVITY CODING – FULL STEAM AHEAD!

    SZTUKA, KREATYWNOŚĆ, KODOWANIE – CAŁĄ PARĄ NAPRZÓD!    

     

     

    Czas trwania projektu 1 września 2018 - 31 sierpnia 2020      

    W projekcie uczestniczą szkoły z 6 krajów: Włoch, Turcji, Polski, Portugalii, Grecji i Łotwy.

     Nasze cele są następujące:

    1. Rozwijanie nauczania w zakresie STEAM (przyroda, matematyka, matematyka stosowana, sztuka, inżynieria, technika).
    2. Zapewnienie każdej szkole skutecznego i innowacyjnego nauczania.
    3. Doskonalenie języka naukowego w podejściu CLIL (Content and Language Integrated Learning to uczenie się słówek i gramatyki „przy okazji” lekcji różnych przedmiotów).
    4. Rozwijanie świadomości pracowników i uczniów o byciu obywatelami Europy poprzez uczestnictwo we wspólnym projekcie.
    5. Wzmocnienie uczenia się naszych uczniów poprzez celowe powiązania między badaniami a praktyką.
    6. Uwzględnienie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby rozwijali swoje poczucie inicjatywy, przedsiębiorczości i poczucia własnej wartości dzięki sztuce, warsztatom, laboratoriom i kreskówkom.
    7. Zachęcanie nauczycieli do wprowadzania innowacji, rozwijając w ten sposób ich umiejętności zawodowe.
     
    Konkretne produkty, które chcemy uzyskać, to: 
    
    
    1. Logo projektu.
      
    2. Tworzenie i rozwój strony internetowej projektu w języku ojczystym każdego kraju i języku angielskim.
      
    3. Tworzenie gier dydaktycznych / tworzenie lalek postaci z opowieści z różnych materiałów.
      
    4. Majsterkowanie (tinker labs) tworzenie małych obiektów za pomocą drukarek 3D lub materiałów domowych.
      
    5. Przedstawienia na podstawie tradycyjnej literatury dziecięcej (również filmy animowane).
      
    6. Cyfrowe zdjęcia zrobione przez dzieci na temat ich własnego otoczenia.
      
    7. Kalendarz pikselowy.
      
    8. Książka z działaniami ACC.
      
    9. Prowadzenie projektu eTwinning, aktualizowanie strony eTwinningu.
      
    10. Prowadzenie kółka "STEM" Science, Technology, Engineering, Mathematics. Nauka, technologia, inżynieria i matematyka ...
      
    11. Gry kodowane online i offline - wymyślone i udostępnione.

     

    Weźmiemy udział w corocznym eTwinningowym tygodniu kodowania, planujemy również zajęcia robotyki.

    Aby upowszechniać projekt, zorganizujemy wydarzenie wprowadzające, aby nasze miasta mogły się o nim dowiedzieć.

    Nasze najbliższe działania:

    • konkurs na logo Projektu;
    • przygotowanie wystawy poświęconej sławnym polskim uczonym, odkrywcom, wynalazcom i artystom;
    • konkurs na zaprojektowanie stron do pikselowego kalendarza projektowego (nasza Szkoła przygotowuje karty na kwiecień i październik  2019) z symboliką danych miesięcy w oczach dzieci;
    • w listopadzie odbędzie się u nas wizyta nauczycieli ze szkół współpracujących z naszą Szkołą, do której przygotowania już się toczą.

     

    Projekt koordynuje p. Hanna Wilk - nauczyciel języka angielskiego

    e-mail: wilkhanna@sp7wolomin.pl

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych