• Pedagog

   •  

    Pedagog szkolny - Zefiryna Sycik

    Pedagog specjalny - Anna Polakowska, Ilona Stępień

     

    Praca pedagoga polega na działalności wychowawczej na terenie szkoły, a w szczególności:

    • wspieraniu wychowawców w pracy z uczniem;
    • udzielaniu porad i wskazówek w trudnych sytuacjach dydaktycznych lub wychowawczych, które występują na terenie szkoły;
    • organizowaniu pomocy w wyrównywaniu braków szkolnych;
    • analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych;
    • kierowaniu uczniów ze specyficznymi problemami na zajęcia kompensacyjne, reedukacyjne, logopedyczne;
    • pomocy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów w nauce, relacjach z nauczycielami i rówieśnikami; 
    • pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, osobistych, takich jak: trudna sytuacja materialna, rozwód rodziców, konflikty w rodzinie; organizowaniu pogadanek i prelekcji na temat profilaktyki, bezpieczeństwa.

            

    Pedagoga szkolnego w pracy wspierają psycholog szkolny oraz instytucje:

    • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna,
    • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
    • Ośrodek Pomocy Społecznej,
    • Policja - Wydział d.s. Nieletnich.

                                                                                                                                        

    Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2023/2024

     

    p. Zefiryna Sycik
     

    poniedziałek   godz. 10.45 - 13.00 

    wtorek             godz. 7.00 - 12.30

    środa               godz.  7.00 - 8.00

                             godz. 10.30 - 12.30

    czwartek         godz. 7.00 - 13.00

    piątek              godz.  7.00 - 10.45

                              godz. 11.30 - 13.00

             

     

    p. Anna Polakowska
     

    poniedziałek     godz.  12.45 - 13.45

    wtorek               godz.  11.30 - 15.30

                               godz.  13.30 - 14.45

    czwartek           godz.  12.45 - 14.45

    piątek                godz.  7.45 - 8.45

                                godz.  12.45 - 13.30

     

     

    p. Ilona Stępień 
     

    poniedziałek   godz. 11.45 - 12.30 

                               godz. 13.45 - 15.20

    wtorek             godz. 10.35 - 11.35

                             godz. 13.30 - 14.30

    środa               godz.  12.45 - 13.30

                             godz. 14.35 - 15.20

    czwartek         godz. 8.00 - 10.45

    piątek              godz.  8.00 - 8.55

                              godz. 9.50 - 10.35

                              godz. 12.45 - 13.30

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych