• Psycholog

   •  

    Psycholog - Ewelina Chmiel, Anna Wojtalewicz

     

    Psycholog szkolny zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, które wykazują trudności w uczeniu się, problemy wychowawcze, zaburzenia emocjonalne itp. Informuje o tym, jak przebiega rozwój dziecka, jakie jest podłoże jego problemów, jakie są jego potrzeby psychiczne. Udziela wskazówek wychowawczych i metodycznych rodzicom i nauczycielom.

    W zakresie pracy terapeutycznej prowadzi zajęcia kompensacyjne, logopedyczne, a także indywidualne spotkania z uczniami wymagającymi pomocy psychologicznej.

    Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zaburzeń Rozwoju i innymi poradniami specjalistycznymi.

     

    Godziny pracy psychologów w roku szkolnym 2023/2024
     

    p. Ewelina Chmiel
     

    poniedziałek      godz. 7.45 - 13.30

    wtorek                 godz. 7.45 - 12.30

    środa                   godz. 7.45 - 13.30

    czwartek             godz. 7.45 - 14.45

    piątek                  godz. 10.45 - 14.30

     

     

    p. Anna Wojtalewicz
     

    poniedziałek       godz. 8.00 - 15.30

    wtorek                 godz. 8.00 - 15.30

    środa                   godz. 8.00 - 14.00

    czwartek             godz. 8.00 - 14.30

    piątek                  godz. 8.00 - 14.30

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych