• Erasmus+

   •  

     


    Ecogames in my Curriculum

    Gry ekologiczne w Programie Nauczania

     

    Czas trwania projektu 1 kwietnia 2022 r. - 31 marca 2024 r.    

    W projekcie uczestniczą szkoły z 5 krajów: Włoch, Turcji, Polski, Rumunii i Łotwy. Głównym koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 7.

     

    Cele projektu to:

    1. Nabywanie umiejętności i wiedzy w zakresie ekologii na różnych przedmiotach szkolnych takich jak: przyroda, biologia, geografia, technika, plastyka, informatyka, język angielski, wychowanie fizyczne.
    2. Tworzenie nowych, innowacyjnych scenariuszy lekcji w celu uatrakcyjnienia zajęć.
    3. Rozwijanie kompetencji językowych poprzez komunikowanie się z innymi partnerami w języku angielskim.
    4. Rozwijanie u pracowników i uczniów świadomości bycia Europejczykami poprzez uczestnictwo we wspólnym projekcie, nawiązywanie przyjaźni międzynarodowych.
    5. Kształtowanie postaw świadomych obywateli, którzy szanują przyrodę oraz aktywnie uczestniczą w jej ochronie zarówno w środowisku lokalnym jak i na terenie całego świata.
    6. Zachęcanie do nauczania poza salami lekcyjnymi (blisko natury, na łonie przyrody).
    7. Zachęcanie do wykorzystania gier edukacyjnych w procesie nauczania.
    8. Rozwijanie kompetencji cyfrowych zarówno u uczniów jak i pracowników.
    9. Uwzględnienie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby rozwijali swoje poczucie inicjatywy i poczucie własnej wartości.

     

    Konkretne produkty, które chcemy uzyskać, to:

    1. Logo projektu.
    2. Hasło w języku angielskim promujące projekt. 
    3. Strona internetowa projektu w języku ojczystym każdego kraju i języku angielskim.
    4. Platforma edukacyjna dla  nauczycieli, uczniów i rodziców o tematyce ekologicznej, na której będą dostępne:
    • gry interaktywne, planszowe oraz terenowe, które można wykorzystać na  lekcjach;
    • filmy oraz teksty informacyjne;
    • zestaw gier rodzinnych.
    1. „Zielony przewodnik” zawierający scenariusze lekcji do wykorzystania na takich przedmiotach jak: język angielski, plastyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne.
    2. Prezentacje w języku angielskim wykonane przez dzieci na temat ich kraju i szkoły.
    3. Prowadzenie projektu eTwinning, aktualizowanie strony eTwinningu.
       

    Aby upowszechniać projekt, zostanie zorganizowane wydarzenie na platformie eTwinning, informacje na temat projektu będą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

     

    Nasze najbliższe działania:

    • konkurs na logo projektu;
    • konkurs na hasło promujące projekt;
    • przygotowanie prezentacji w języku angielskim o Polsce;
    • przygotowanie prezentacji w języku angielskim o naszej szkole;
    • w czerwcu odbędzie się u nas wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich, do której przygotowania już się toczą.

     


    Projekt koordynują:

    p. Aneta Stańczak - dyrektor SP7
    p. Sylwia Demzała - nauczyciel języka angielskiego

    e-mail: demzalasylwia@sp7wolomin.pl

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych