• Integracja w SP7

   • Takie były początki ...

            Pierwsze klasy integracyjne utworzone zostały w naszej szkole w roku szkolnym 2001/2002 - na początek: druga i czwarta. 

        Uczniowie z dysfunkcjami w różnych sferach zdrowia i rozwoju znajdują tu swoje miejsce na równi z uczniami rozwijającymi się prawidłowo. Rodzice zaś mogą mieć pewność, że tu proces dydaktyczno-wychowawczy będzie dostosowany do potrzeb ich dziecka.

        W klasach integracyjnych zapewniamy: specjalistyczną opiekę, dostosowaną do potrzeb dziecka - pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną. Dzieci mogą też korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

        Klasy integracyjne są mniej liczne, uczy się w nich 15-20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. W klasach tych pracuje dwóch pedagogów. Jednym jest nauczyciel dydaktyk, drugim - nauczyciel specjalista, przygotowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

        Tak więc w klasach I - III na zajęciach jest zawsze nauczyciel nauczania zintegrowanego oraz nauczyciel specjalista, natomiast w klasach IV - VI nauczyciel specjalista oraz zmieniający się nauczyciele - dydaktycy.

        Przystosowano sale lekcyjne i zadbano o niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 

        Mamy przekonanie, że kontakt dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi zaowocuje tolerancją i poszanowaniem dla inności.

 • Galeria zdjęć

   brak danych