• Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin

   •  

     

                      W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. "Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin".

    Beneficjentem projektu jest Gmina Wołomin.

    Projekt jest realizowany w 6 szkołach podstawowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 7, SP w Czarnej i SP w Zagościńcu.

    Okres realizacji projektu: 2 lata - rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020

    Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz poprawa warunków do wykonywania przez szkoły biorące udział w projekcie zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

    Wsparciem objętych zostanie 805 uczniów/uczennic oraz 100 nauczycieli.

    Poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych (rozwijających i wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych) uczniowie zdobędą kompetencje kluczowe i cyfrowe (w tym: umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i informatycznych), a także nabędą właściwe postawy – umiejętności uniwersalne.

    Nauczyciele skorzystają z poprawy kompetencji zawodowych, w tym cyfrowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku, a także prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez udział w kursach i szkoleniach.

    Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia innowacyjnych i efektywnych zajęć.

    Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

    Od dn. 12 marca 2020 r. z powodu pandemii zajęcia zostały zawieszone. Zostały wznowione w roku szkolnym 2020/2021.  Zakończenie realizacji zajęć nastąpi do końca 2020 r.

     

    Zajęcia dla uczniów w ramach projektu unijnego

    "Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin"

    w roku szkolnym 2020/2021

     

     Lp.

     
     Nazwisko i imię   nauczyciela

     

        Nazwa zajęć

     1.

     
     Bienias Maria

     

     Zajęcia przyrodnicze - „Z przyrodą za pan brat”

     2.

     

     Cegiełko Agnieszka

     

     

     Zajęcia przyrodnicze - „Mały przyrodnik”

     

     3.

     
     Chmielińska Monika                         

     Zajęcia logopedyczne

     4.

     
     de Ville Dorota

     

     Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne „Czytam, rozumiem,   piszę”

     5.

     
     de Ville Dorota

     

     Zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne – rozwijanie   kompetencji   społeczno-emocjonalnych

     6.

     
     Jastrzębska Mariola

     

     Zajęcia matematyczne - „Matematyka-super sprawa!”

     7.

     
     Jastrzębska Mariola

     

     Zajęcia wyrównawcze - „Matematyka dla smyka”

     8.

     
     Kazanowska Irena

     

     Zajęcia matematyczne - „Tabliczka mnożenia, zabawa, sport”

     9.

     
     Łaska Anna

     

     Zajęcia przyrodnicze - „Tropiciele przyrody”

     10.

     
     Kamieniarz Hanna

     

     Zajęcia informatyczne - „Mały informatyk”
     – gr. I

     11.


     Grabowska Marta
     

     Zajęcia informatyczne - „Mały informatyk”
     – gr. II

     12.

     
     Skrobek Aldona

     

     Zajęcia przyrodnicze - „Biologia i chemia od kuchni”

     13.

     
     Drews Agnieszka

     

     Zajęcia matematyczne - „Zabawy w trójwymiarze”

     14.

     
     Drews Agnieszka

     

     Zajęcia wyrównawcze - „W świecie matematyki”

     15.

     
     Wiśniewska Ewa

     

     Zajęcia informatyczne - „Młodzi programiści”
     – gr. I

     16.

     
     Wiśniewska Ewa

     

     Zajęcia informatyczne - „Młodzi programiści”
     – gr. II

     17.

     
     Wiśniewska Justyna

     

     Zajęcia przyrodniczo-geograficzne - „Piękna nasza Polska cała”

     18.

     
     Wiśniewska Justyna

     

     Zajęcia przyrodnicze„Odkrywamy tajemnice przyrody”

     19.

     
     Wojdyna Tomasz

     

     Zajęcia informatyczne - „Robotyka 2”

     20.

     
     Wojtysiak Magdalena

     

     Zajęcia wyrównawcze - „Lubię matematykę”

     21.

     
     Wojtysiak Magdalena

     

     Zajęcia wyrównawcze - „Liczby i figury”

     

     

     

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

    Formularz zgłoszeniowy ucznia

     

    Deklaracja uczestnictwa w projekcie - dla nauczyciela

    Oświadczenie o rezygnacji z zajeć

     

    Opracowała:
    Hanna Kamieniarz

 • Galeria zdjęć

   brak danych