• Samorząd Uczniowski kl. 4-8

   •  

    Rok szkolny 2023/2024

      

    Przewodnicząca - Krystyna Dąbrowska

    Z-ca przewodniczącej - Aleksandra Dorsz

    Sekretarz - Kuba Wąchocki
     

                                             

                                                   

                                        Krystyna Dąbrowska                                Aleksandra Dorsz                                          Kuba Wąchocki


                       

    SAMORZĄD UCZNIOWSKI  DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: 
     

    DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z opiekunami samorządu, Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców; organizacja wyborów przedstawicieli rady.

    DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez: zbiórkę i realizację projektów na rzecz potrzebujących; współpraca z Wolontariatem Szkolnym.

    DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; organizowanie konkursów oraz okolicznościowych imprez i akcji,  realizację projektów, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

     

    Prawa i obowiązki samorządu: 

    • Dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.
    • Aktywizuje życie społeczne w szkole.
    • Włącza się w organizację życia szkolnego.
    • Współdziała z opiekunami, Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
    • Uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz organizuje takie akcje na terenie szkoły.
    • Wyraża gotowość wzajemnej pomocy uczniom potrzebującym.
    • Stoi na straży wypełniania obowiązków szkolnych.
    • Realizuje wyznaczony plan pracy na rok szkolny.

     

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - Agnieszka Standowicz, Aleksandra Syrówka

 • Galeria zdjęć

   brak danych