• Zajęcia pozalekcyjne

   •  

     

    Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne i matematyczne uczniów klas drugich i trzecich

    w roku szkolnym 2023/2024
     


    W roku szkolnym 2023/2024 wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mają zajęcia kształtujące kreatywność, podczas których będą mogli kształtować i rozwijać swoje zainteresowania i rozwijać zdolności z różnych dziedzin.

    Poza tym uczniowie klas trzecich mają przydzielone dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych przeznaczone na rozwijanie umiejętności polonistycznych i matematycznych.  

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych