• Biblioteka

   • Nauczyciel - bibliotekarz: Mariola Dąbrowska                                                    Godziny pracy biblioteki:

    poniedziałek - godz. 8.00 - 14.00
    wtorek - godz. 8.00 - 14.00
    środa - godz. 8.00 - 14.00
    czwartek - godz. 8.00 - 14.00
    piątek - godz. 8.00 - 14.00

               Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnokształcącą, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy.

    Zadaniem biblioteki jest:

    • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
    • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
    • prowadzenie działalności informacyjnej;
    • zaspokajanie zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
    • podejmowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem na rzecz upowszechniania czytelnictwa;
    • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania
    • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek
    • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów
    • kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych
    • organizacja wystaw i gazetek okolicznościowych
    • udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły poprzez współpracę
     z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

     

                Nasza biblioteka  to przytulne, sympatyczne miejsce, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i interesującego. Do dyspozycji nauczycieli są materiały multimedialne, a uczniowie i nauczyciele mogą korzystać także z różnych tytułów czasopism.

     

                                                                                                                   

 • Galeria zdjęć

   brak danych