• Szkolne Koło Wolontariatu

   • „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
    nie przez to, kim jest, lecz przez to,
    czym dzieli się z innymi".
    Jan Paweł II

     

    Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

     

    Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

     

    • Niesienie pomocy innym.
    • Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
    • Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
    • Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.
    • Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
    • Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
    • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
    • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
    • Wykorzystanie umiejętności i zapału młodzieży w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.
 • Galeria zdjęć

   brak danych