• Historia szkoły

   •      Historia naszej szkoły nie jest długa, ale można już ją podzielić na dwa etapy:

    •     I etap - od 1987r. do 1999r. w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1;
    •    II etap - od 1999 r. do chwili obecnej w budynku przy ul. Poprzecznej 6.

     

    I etap (1987 - 1999) 

          Na szkołę tę czekano od wielu lat. Pierwsze projekty, z inną lokalizacją, powstały jeszcze w latach sześćdziesiątych. Czas mijał, a mali mieszkańcy osiedla Słoneczna musieli wciąż chodzić do dalekich szkół wołomińskich.

         Wreszcie w 1983 roku na osiedlu Hibnera (obecnie Niepodległości) rozpoczęto pierwsze prace przy wznoszeniu fundamentów pod nowy budynek szkolny. Ale radość mieszkańców nie trwała długo. Postawiono mury, które znowu przez kilka lat straszyły pustymi otworami okien. Oddawano kolejne bloki mieszkalne, przybywało mieszkańców, a dzieci - jak dawniej - wędrowały do odległych o ponad 2 km szkół wołomińskich, które z trudem mieściły tak wielką liczbę uczniów.

         Nadszedł rok 1987. Na opuszczonej budowie zawrzała praca. Włączyli się rzemieślnicy, pomogło wojsko z jednostek z Rembertowa i Słupna. W ostatnim etapie przy pracach porządkowych dużo też pomogli nauczyciele i rodzice przyszłych uczniów, odpowiadając czynnie na apele dyrekcji.

    Dyrektorem szkoły został p. mgr Jerzy Szczęśniak, który poświęcił cały swój czas, zapał i energię doprowadzając budowę do końca.

     1 września 1987 roku o godz. 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 7. Tym samym rozpoczęto rok szkolny 1987/88.

    Zastępcami dyrektora zostały panie: 
    mgr Janina Kiliańska - kl. IV - VIII,
    mgr Joanna Pełszyk - kl. 0 - III.

    Zatrudniono 50 nauczycieli, do świetlicy -3 i tyle samo do biblioteki. Zorganizowano 36 oddziałów klasowych dla 1366 dzieci.

        W budynku urządzono gabinet dyrektora i wicedyrektorów, sekretariat, pokój nauczycielski, sale dla klas 0 - III, pracownie: języka polskiego, rosyjskiego, geografii, historii, biologii, fizyki, matematyki, plastyki, muzyki, techniki oraz bibliotekę szkolną, świetlicę, gabinet lekarski, jadalnię z zapleczem kuchennym, szatnie, sale do zajęć wyrównawczych i magazyn sprzętów szkolnych.

          Tak ruszyła najnowocześniejsza i największa szkoła w Wołominie.

         Do tradycji szkolnej weszły: uroczyste apele z okazji ważnych rocznic i świąt państwowych, zabawy karnawałowe, dyskoteki, wycieczki do teatrów i kin oraz wycieczki krajoznawcze i tematyczne, zawody sportowe.

         Uczniowie brali udział w wielu konkursach artystycznych i przedmiotowych. W olimpiadzie fizycznej doszli do finałów na szczeblu wojewódzkim, natomiast w konkursie języka rosyjskiego uczennica klasy VIII zajęła III miejsce w województwie.

          W dniu 23 marca 1988 r. w Wołominie została zawarta w obecności Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin - Leszka Boruca, umowa patronacka pomiędzy zakładem „ELTOR”  a Szkołą Podstawową nr 7, która zobowiązała zakład do przyjęcia opieki nad szkołą i świadczenia różnych form pomocy na rzecz szkoły, m. in. zakupu sprzętu audio-wizualnego, komputerowego, świadczenia usług w zakresie napraw sprzętu, pomocy naukowych, urządzeń elektrycznych, wspomagania Komitetu Rodzicielskiego.

         3 maja 1988 r. dyrektor zakładu „ELTOR” ofiarował szkole pierwszy komputer M-45 z pełnym osprzętem.

         W roku szkolnym 1988/89 odeszło 3 nauczycieli, w tym pełniąca obowiązki wicedyrektora - p. Janina Kiliańska.

     Obowiązki wicedyrektorów szkoły przejęły:

    • p. Danuta Boruc,
    • p. Krystyna Chajęcka,
    • p. Joanna Pełszyk.


        23 listopada 1989 r.  w Słupnie zawarta została umowa pomiędzy Jednostką Wojskową Nr 1329 a Szkołą Podstawową nr 7, zobowiązująca do świadczenia różnych form pomocy zarówno dydaktycznej, jak i materialnej i organizacyjnej.

         25 lutego 1990 r. odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły, której dokonał ks. Jan Sikora - proboszcz parafii. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego zawiesili krzyż na głównej ścianie dolnego hallu.

         Uczniowie klas ósmych odnosili duże sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim:

    • I miejsce w konkursie matematycznym,
    • III miejsce w konkursie fizycznym,
    • III miejsce w konkursie chemicznym.


         Wielu uczniów odniosło sukcesy w konkursach: języka rosyjskiego, historycznym i polonistycznym - dochodząc do finału wojewódzkiego.

         Na rozpoczęciu roku szkolnego 1990/91 oprócz dyrektora szkoły - p. Jerzego Szczęśniaka, uczniów powitał także ksiądz proboszcz Jan Sikora i katecheci. Do szkoły wprowadzono naukę religii.

         W roku szkolnym 1991/92 wszyscy byliśmy świadkami, jak rosną mury sali gimnastycznej. Drugą wielką inwestycją szkoły była sala komputerowa z nowoczesnym umeblowaniem i odpowiednim sprzętem technicznym.

        Trzecim głównym problemem zajmującym uczniów i nauczycieli była sprawa wyboru imienia szkoły. Ogół uczniów, nauczycieli i rodziców za patronkę szkoły chciało uważać Królową Jadwigę.

         26 października 1992 r. oddano do użytku długo oczekiwaną salę gimnastyczną.

             W roku szkolnym 1997/98 obowiązki dyrektora szkoły pełni p. Joanna Pełszyk, natomiast obowiązki wicedyrektorów objęły:

    • p. Danuta Boruc,
    • p. Krystyna Chajęcka,
    • p. Alicja Olszewska,
    • p. Henryka Duda,
    • p. Bożena Tokarska.

        
          Szkoła Podstawowa liczyła wówczas 45 oddziałów a Liceum Ogólnokształcące 12 oddziałów. Łącznie naukę rozpoczęło 1760 uczniów, a 112 nauczycieli podjęło pracę.

          Bardzo uroczyście obchodzono 10-lecie istnienia szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli: ks. prałat  Jan Sikora, przedstawiciele: władz miasta, związków zawodowych, rada rodziców oraz emerytowane nauczycielki naszej szkoły.

        Wszystkim, którzy pracowali w naszej szkole od początku jej istnienia wręczono drobne upominki.

         W tym czasie szkoła mogła poszczycić się wybitnymi osiągnięciami sportowymi:

    • w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej w 1998 r. w klasyfikacji końcowej drużyny piłkarskie zajęły I, II, IV i V miejsce;
    • drużyna siatkarek w ramach XXXI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży zajęła III miejsce;
    • w zawodach o mistrzostwo Wołomina zajęła II miejsce.

        
          2 grudnia 1998 r. w wołomińskiej „Szklarynce” została otwarta wystawa plastyczna uczniów naszej szkoły. Zaproszeni goście dostrzegli  dużą wrażliwość i dojrzałość twórczą autorów. prace wykonane są różnymi technikami pod czujnym okiem plastyczki z naszej szkoły - p. Alicji Żelazo.

          Na początku roku 1999 zapadła decyzja o oddaniu do użytku nowego budynku szkolnego na osiedlu Niepodległości. Od 1 września 1999 r. w nowej szkole mieścić się będzie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 7, natomiast w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 pozostanie nowo utworzone IV Gimnazjum oraz IV Liceum Ogólnokształcące.

          Dnia 17 czerwca 1999 r. odbył się konkurs na dyrektora SP 7, w wyniku którego dyrektorem nowej placówki została p. mgr Alicja Olszewska.

    II etap (od 1999)

        Otwarcie nowej szkoły

            Szkoła Podstawowa nr 7 do 1999r. mieściła się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wraz z istniejącym tam Liceum Ogólnokształcącym.
            Nowy budynek szkolny przy ul. Poprzecznej 6 władze miasta przeznaczyły na szkołę podstawową, natomiast w starych murach pozostało liceum i nowo utworzone gimnazjum.
           

          1 września 1999r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej szkoły, na którą licznie przybyli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele kuratorium oraz najbardziej zainteresowani: nauczyciele, rodzice i dzieci.

            Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej.

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 - p. Alicja Olszewska witając gości przed nowym budynkiem powiedziała:

    "Dzisiaj jest 60 rocznica wybuchu II wojny światowej, dziś rusza wielka machina reformy. I na tle tych wielkich wydarzeń rusza Szkoła Podstawowa nr 7. Jesteśmy dumni, że tu, przy ulicy Poprzecznej 6 wyrósł tak wspaniały obiekt oświatowy."

    Przed budynkiem nowej szkoły wstęgę przecięli m.in.:

    • burmistrz miasta - p. Paweł Solis, 
    • poseł - p. Krzysztof Oksiuta, 
    • przewodniczący Rady Miasta - p. Krzysztof Wytrykus,
    • wizytator Kuratorium Oświaty - p. Janina Talma,
    • dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 - p.  Alicja Olszewska,
    • uczniowie szkoły.


    Ważnym momentem było przekazanie sztandaru i imienia Królowej Jadwigi.

    Były przemówienia, życzenia, gratulacje, specjalnie przygotowany na tę uroczystość program artystyczny.

    Burmistrz miasta - p. Paweł Solis życzył dyrekcji powodzenia i wielu sukcesów w realizacji trudnego zadania, jakim jest wdrażanie reformy edukacji.

    Wizytator Kuratorium Oświaty - p. Janina Talma mówiąc o przesłaniu reformy, zwróciła się przede wszystkim do dzieci:

    "Drogie dzieci, chcę żebyście wiedziały, że w tych przemianach najważniejsze jesteście Wy. Wszystkie działania będą zmierzały w tym kierunku, żebyście byli mądrzy i dobrzy, uczciwi i wrażliwi."

            Na zakończenie także p. dyrektor Alicja Olszewska zwróciła się do dzieci:

    "Jeśli chcecie, żeby życie się uśmiechnęło do Was, przynieście mu garstkę pracy i swój dobry humor".

          Budynek poświęcili: ks. Jan Sikora i ks. Józef Kamiński.

          Na uroczystość otwarcia szkoły przybyli licznie zaproszeni goście (poza wymienionymi wyżej):

    •     Starosta Powiatu Wołomińskiego - Konrad Rytel,
    •     władze oświatowe gminy i powiatu,
    •     radni gminy,
    •     dyrektorzy okolicznych szkół, przedszkoli, instytucji, które współpracują ze szkołą,
    •     przedstawiciele firmy budującej szkołę,
    •     nauczyciele i rodzice.


            Wszyscy mogli podziwiać przestronne i estetyczne sale lekcyjne, piękne, wyłożone glazurą łazienki, korytarze ze stołami pingpongowymi, bibliotekę, gabinet lekarski.

          

     

     

                 Pani dyrektor Alicja Olszewska, po 18. latach kierowania "Siódemką" odeszła na emeryturę, a na stanowisko dyrektora powołana została w dn. 1 września 2017 r. p. Aneta Stańczak.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych